codebazan

دوره عکاسی خبری

عکاسان خبری شرایط زندگی بشر را نشان می‌دهند، مردم در حال تفریح، انسانهای در حال جنگ‌، شادیهای ما و غم و اندوه‌ها، عکس مشهور دروتئا لانگ (Dorothea Langes) چیزی بیش از یک مهاجر فقیر را نشان داده است. مادر هفت فرزند با یک زندگانی پر از فلاکت در کالیفرنیا و ۳۲ سال سن. این نمایشی غم آلود از احساس بزرگ افسردگی در سالهای ۳۰ می‌باشد. این چهره ناامیدی است. عکاسان خبری مردم را می‌شناسند و اینکه آنها چگونه زندگی می‌کنند، کار می‌کنند و تفریح می‌کنند. عکسهای آنها بازتاب این حساسیت و بینش آنها می باشد. عکاس خبری به این منظور از دوربین استفاده می‌کند تا به ما تصاویری ارائه دهد که در آن اطلاعات و آگاهی در باره مردم، ماجراها و نظرات گوناگون فراهم آمده باشد. عکاسی خبری دنیا را در عبارات بصری می‌بیند و به تصویر می‌کشد.

تصاویر عکاسان خبری ما را قادر می‌سازند که وقایع را درک و احساس نموده و با آنها احساس یکی بودن پیدا نمائیم. آنها این کار را به وسیله استفاده از صحنه رویداد و یا منظم نمودن و نمایش احساسات و حالات، زبان حرکتی و بدنی کسانی که درون عکس قرار دارند انجام می‌دهند.

امید است که با گذراندن دوره ی عکاسی خبری آموزشگاه هنرنوین بتوانید اتفاقات، رویدادها و گذر زندگی پیرامون خود را به ثبت برسانید.

سرفصلهای این دوره ی آموزشی :

 • اصول اساسی یک عکس پر محتوا
 • چگونگی ارزیابی وثبت آن
 • عکاسی خبری وخبر چیست
 • عناصر و ارزش خبری
 • معیارهای مبتنی بر ارزشهای خبری
 • ژورنالیسم و فتوژورنالیسم
 • دوران نرم خبرها وسخت خبرها
 • منابع خبری و حوزه ی آنها
 • مفاهیم خبری
 • ویژگیهای یک عکاس خبری
 • سوژه یابی خبر

دوره ی مذکور به دو صورت زیر ارائه می گردد :

یک روز در هفته در ۱۲جلسه و هر جلسه به مدت ۲ساعت

دو روز در هفته در ۱۲جلسه و هر جلسه به مدت ۲ساعت

* آموزشگاه هنر نوین به منظور احترام به هنرجویان عزیز دوره های متناسب با زمان و نیاز آنان برگزار می نماید جهت اطلاعات بیشتر به بخش تماس با ما مراجعه نمایید و دوره مورد نظر خود را از طریق تماس تلفنی و یا ارسال ایمیل با آموزشگاه مطرح فرمایید.