codebazan

تور آموزش عکاسی

تورهای آموزش عکاسی آموزشگاه هنرهای تجسمی هنرنوین

با توجه به گستردگی هنر عکاسی، لازم بود تا در آموزشگاه هنرهای تجسمی هنرنوین اقدام به تمرین تکنیک های عملی جهت یادگیری بهتر هنرجویان عزیز نماییمف از این رو آموزشگاه هنرهای تجسمی هنر نوین در هر ماه تورهای مختلف آموززشی برگزار می نماید، هدف برگرازی این تورها انجام پروژه های عملی هنرجویان زیرنظر استاد مربوطه می باشد. همچنین در تورهای عمومی عکاسی هنرجویان در کنار اساتید عکاسی ایران اقدام به هنرنمایی می نمایند و به صورت رایگان می توانند از محضر اساتید مختلف آموزشگاه و اساتید عکاسی ایران که همراه آموزشگاه هستند استفاده نمایند، در تورهای آموزش عکاسی به بهترین عکس ها نیز جوایزی تعلق می گیرد، همچنین هنرجویان برتر در زمینه های مختلف از تخفیفات خوبی نیز در دوره های دیگر آموزشگاه برخوردار می گردند. تورهای آموزش عکاسی آموزشگاه هنر نوین به صورت عمومی برگزار می گردد و در پایان هر تور برنامه های تور بعدی معرفی میگردد.

اولین تور آموزش عکاسی آموزشگاه هنر نوین در ماه خرداد برگزار می گردد. جهت پیش ثبت نام می توانید با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

جهت آشنایی بیشتر با نحوه برگزاری تور و شرایط حضور لطفا با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید، همچنین جهت پیگیری سفرهای آموزشی آینده می توانید به بخش تورهای عکاسی آموزشگاه مراجعه بفرمایید.