codebazan

شهریه اقساط

شرایط خوب پرداخت هزینه دوره ها
ارائه راهکارهای مفید برای پیوستن به بازارهای هنر

Read more

آموزشگاه آزاد هنر نوین
شماره تماس : 26149129
ایمیل : info@honarnovin.ir

اساتید مجرب
دوره های تخصصی آموزشی
ارائه بهترین دوره های آموزشی آزاد هنری

  • آموزش عکاسی مد
    آموزش عکاسی مد و نورپردازی
  • آموزش عکاسی تبلیغاتی
    آموزش عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
  • آموزش عکاسی مقدماتی
    آموزش عکاسی مقدماتی و آشنایی با دوربین دیجیتال